A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – A szellemsuli.hu és Valkusz Lili

egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://onixklub.com domain név összes

aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon

elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint https://onixklub.com

honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2023. május 1-től visszavonásig.

Valkusz Lili fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli

és egyoldalú módosítására.

A szolgáltatást nyújtó, a honlap üzemeltetője

Valkusz Lili egyéni vállalkozó

1094 Budapest, Balázs Béla utca 10.B

76883491-1-43

OTP 11773425-01162271

Képviseli: Valkusz Lili

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Valkusz Lili

Kapcsolat:

hello@onixklub.com

illetve

Valkusz Lili egyéni vállalkozó

1094 Budapest, Balázs Béla utca 10.B

76883491-1-43

OTP 11773425-01162271

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „onixklub.com ”, illetve egyéb oktatóanyagok és tanfolyamokon keresztül a

Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és

egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az Access Consciousness, a Talk to the Entities,

valamint további saját szellemi termékeinek a pragmatikus, közvetlenül alkalmazható eszközeivel,

szemléleteivel és technikáival.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, könyvek, terméket, a küldött hírlevelek (továbbiakban:

Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Valkusz Lili

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonosa az onixklub.com. A termékről tilos bármilyen

másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben

közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni, valamint saját hasonló terméket, szolgáltatást

létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket

továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján

létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való

közzététele esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen

módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali

hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll

(1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos

mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül

tilos.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével

lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi

felelősséggel tartoznak.

Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások

használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a

látogató a szellemsuli.hu és Valkusz Lili ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként Valkusz Lili által

forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző

fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk

szerepeljenek.

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos

szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt

megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva

ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű –

különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő

kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Adatgyűjtés

Valkusz Lili tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány

szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos

személyes adatok megadásával járhat. Valkusz Lili ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt

szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing

tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy

egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül,

illetve postai úton használja fel.

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév,

telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett

feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását

visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen

panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a

megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi

hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes

hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a

hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló

rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait

illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére

nem kerülnek átadásra.

Ez alól kivételt képez a Stripe-on keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés

véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a Stripe

biztonságos rendszerébe. Erről részletes leírás a Vásárlási útmutató részben olvasható. Kártyás

fizetések során a Stripe szolgáltató adatkezelőként jár el az ügyfelek fizetési eszközére vonatkozó

információk tekintetében, amelyeket akkor kapunknak meg, amikor az ügyfél fizetést kezdeményez. A

Stripe Adatvédelmi nyilatkozatáról bővebben itt olvashat.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben

a hello@onixklub.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak

törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött

információ kizárólagos tulajdonosa Valkusz Lili.

Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Valkusz Lili nem felelős más

weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért, és az ott található információkért.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Onixklub.com és Valkusz Lili kifejezetten

elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok

okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés

véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon

kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A

szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá

tartozik.

Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés véglegesítése után Valkusz Lili automatikusan postázza

a Megrendelőnek a terméket, amit a Megrendelő köteles átvenni és kifizetni a posta képviselőjének,

vagy futárnak. Amennyiben a Megrendelő bármely okból nem veszi át és/vagy nem fizeti ki a

megrendelt termék díját, a visszaküldési-, és adminisztrációs költségekre 4.000 Ft-ot számolunk fel,

melyet a Megrendelő köteles kifizetni. Ennek érdekében Valkusz Lili 8 napos határidővel átutalásos

számlát állít ki és küld el ajánlva a Megrendelőnek.

Valkusz Lili fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl.

versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem

élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési

űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára

nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Termék megrendelési feltételek

Végfelhasználói szerződés

A kiválasztott termékek megrendelését követően Email-ben értesítünk arról, hogy cégünk a

megrendelésedet fogadta.

A szerződést a rendelés leadásával Valkusz Lilivel kötöd (1094 Bp., Balázs Béla utca 10.B,

76883491-1-43).

A megrendelés után a számlát a teljes összegről 4-8 munkanapon belül postai, vagy elektronikus úton

e-mailben küldjük.

Az https://onixklub.com webshop, valamint az https://onixklub.com honlap-rendszer bármely

megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési

kötelezettség terheli.

Vásárlási útmutató

Az https://onixklub.com honlap oldalain lehetőség van tréningek, illetve online tananyagok, un.

infótermékek megvásárlására.

A megrendelések a honlap értékesítési oldalaiba integrált megrendelő űrlapokon történnek.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48

órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési

feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék,

szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a

Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb

információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a

Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Fizetési feltételek

Az https://onixklub.com honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Bankkártyás fizetési lehetőségek

Az online bankkártyás fizetések a Stripe Technology Europe, Limited (Dublin 2, Grand Canal Street

Lower The One Building) rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz

nem jutnak el.

A bankkártya adataihoz mi nem férünk hozzá, nem tároljuk és nem is élünk vissza velük.

2. Banki utalás

A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos

adatait.

Előre utalás esetében a megrendelt terméket csak a termék pontos összegének beérkezése után

küldjük el a megrendelőnek, amiről emailben értesítjük.

Az összeget kérjük az alábbi bankszámlára utalják:

Valkusz Lili

OTP bank

11773425-01162271

Ismétlődő bankkártyás fizetés

Az https://onixklub.com honlapon lehetőség van bizonyos termékek részletfizetéses megrendelésére,

valamint havidíjas termékek, illetve szolgáltatások megrendelésére.

A részletfizetés, valamint az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a

Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a

regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet

kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres

regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://onixklub.com) kezdeményezett későbbi

fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a

Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A

bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Stripe nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért

közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Stripe) szemben bármilyen

igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás

megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet

kipipálásval), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Az Ismétlődő fizetés típusa:

Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a

Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja,

hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül

majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Ismétlődő fizetés lemondása:

Amennyiben a megrendelő le szeretné mondani havidíjas szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a

részletfizetés ütemezését, abban az esetben a vásárlónak emailben (hello@onixklub.com) kell jeleznie

a lemondását, vagy a sikeres fizetést visszaigazoló elektronikus levélben elküldött linkre kattintva. Az

emailben történő lemondást 1 munkanapon belül elvégezzük, míg a fizetést visszaigazoló elektronikus

levélben és a tagsági fiókban történő lemondás azonnal megtörténik. Lemondás esetén az addig

levont összeg nem visszatérítendő.

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó

jognyilatkozatát a hello@onixklub.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást

tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárló, megrendeléskor megadott teljes nevét, email

címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát. A Szolgáltatás

felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló által korábban megvásárolt

kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. A felmondást tartalmazó

nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül történik meg az ismétlődő fizetés megszakítása.

A részletfizetéssel megrendelt termék/szolgáltatás esetében a megrendelő elveszíti a megrendelt

termék/szolgáltatás hozzáférését.

A vásárló a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek eleget tétele után szerez teljeskörű

hozzáférést a megrendelt termékhez/szolgáltatáshoz. Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett

termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék

árának teljes összegét.

Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a

Megrendelő nem jogosult.

A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a

terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).

Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a

megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos

megtagadása.

Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a

Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Garanciák és akciók

Valkusz Lili fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és

szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén

számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő

után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot

tartalmazó honlapon vannak részletezve.

Valkusz Lili fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket,

vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy

pénzvisszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba,

melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Tanfolyami jelentkezés feltételek:

A https://onixklub.com weboldalon meghirdetett tanfolyamra jelentkezve elfogadja a következő

feltételeket:

A tanfolyam kezdete előtt maximum 48 órával lemondható a jelentkezés, és visszatérítésre kerül az

előleg. Elállási szándékát e-mail-ben az alábbi címen: hello@onixklub.com köteles jelezni. Ennek

elmulasztása esetén az előleg nem utalható vissza, viszont egy következő tanfolyamon felhasználható

1 éven belül!

Online és személyes konzultáció:

Online és személyes konzultáció időpont előtt maximum 24 órával mondható le, vagy módosítható az

időpont. Elállási szándékát e-mail-ben az alábbi címen: hello@onixklub.com köteles jelezni.

Az időpont maximum egy alkalommal módosítható költségek nélkül. Második lemondás esetén a

konzultációs díj letétbe helyeződik, és azt a következő alkalommal felhasználhatja az ügyfél. Harmadik

lemondás után a konzultáció díja vissza nem téríthetővé válik, és újabb időpontot csak kivételes

engedéllyel kaphat az ügyfél. A konzultáció alatt képi és hanganyagok készülhetnek, ennek

felhasználási ideje a konzultációtól számított 1 év.

Felajánlás

Minden olyan rendezvényünk bevételének 5%-át az Actions For Futures Program támogatására

fordítjuk, amik a Beszélgetés az entitásokkal (Talk to the Entities) megjelöléssel kerül megrendezésre.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint

akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Valkusz Lili